Poniżej podajemy numery telefonów interwencyjnych pod którymi mieszkańcy Gminy Gościeradów mogą zgłaszać interwencje w poszczególnych sprawach:

Bezpańskie psy - Urząd Gminy Gościeradów – tel. 15 838 11 05 wew. 423

Awarie sieci wodociągowej – Urząd Gminy Gościeradów – tel. 15 838 11 05 wew. 423,

Odśnieżanie dróg gminnych - Urząd Gminy Gościeradów – tel. 15 838 11 05 wew. 402,

Odśnieżanie dróg powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych – tel. 81 884 30 71

Oświetlenie dróg - Urząd Gminy Gościeradów – tel. 15 838 11 05 wew. 402

Padła zwierzyna - Urząd Gminy Gościeradów – tel. 15 838 11 05 wew. 423

Pogotowie gazowe – tel. 992

Pogotowie energetyczne – tel. 991

Wywóz odpadów komunalnych - Urząd Gminy Gościeradów – tel. 15 838 11 05 wew. 423

Zanieczyszczenie środowiska -  Urząd Gminy Gościeradów – tel. 15 838 11 05 wew. 423