Wójt Gminy

  • Mariusz Szczepanik 

 

Sekretarz Gminy

 

Skarbnik Gminy

 

Referat Budżetu i Finansów

 

Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich

 

Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego

 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

 

Stanowisko ds. drogownictwa i budownictwa

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych

 

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska

 

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw kadrowych

 

Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych

 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej informacji niejawnych

 

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

 

Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy

 

Informatyk

 

Radca Prawny 

 

Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia


 Kontakt w sprawie paneli słonecznych i pieców z projektu - 720 800 908