Wykaz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Gościeradów


 

L.p

 


Nazwa organizacji


Adres siedziby organizacji


Prezes/Przedstawiciel

 

 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa

Gościeradów Ukazowy 63, 23-275 Gościeradów

Mariusz Szczepanik

 


 2

Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn

Szczecyn 65 A,

23-275 Gościeradów

Krystyna Krzyszkowska

 

 3

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

Roman Biss

 

 

 4

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz

Księżomierz Gościeradowska 18, 23-275 Gościeradów

Edyta Dudzińska

 

 5

Stowarzyszenie Szkoła Przyszłością w Wólce Gościeradowskiej

Wólka Gościeradowska 72A, 23-275 Gościeradów

Danuta Stachula

 

 6

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych ,,RES SACRA MISER”

Gościeradów Folwark 20,

23-275 Gościeradów

Sylwia Ewa Chęć

 

 7

Fundacja Kreatywnych Inspiracji

Gościeradów ul. Świerkowa 10

23- 275 Gościeradów

Emilia Mazur

 

 8

Gminny Klub Sportowy Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów

Przemysław Kuśmierz

 

 9

Uczniowski Klub Sportowy „PANDA” w Liśniku Dużym

Liśnik Duży 161, 23-275 Gościeradów

Edyta Domańska

 

 10

Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gościeradowie

Gościeradów Folwark 18,

23-275 Gościeradów

Michał Filipczak

 

 11

Uczniowski Klub Sportowy „Orion” w Księżomierzu

Księżomierz Kościelna 14, 23-275 Gościeradów

Ewa Wronka

 

 12

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Tuczyn Mniszek

Mniszek 20,

23- 275 Gościeradów

Krzysztof Galant

 

 13

Stowarzyszenie Wokół Księżomierzy i Aleksandrowa

Księżomierz

Gościeradowska 1 (Ośrodek Zdrowia)

23- 275 Gościeradów

Robert Niedziałek

 14

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet

Gościeradów Ukazowy 74

23- 275 Gościeradów

Teresa Kamieniarz

 15

Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku

Mniszek 122

23- 275 Gościeradów

Iwona Ścipień

 16

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczecynie

Szczecyn 12

23- 275 Gościeradów

Anna Kędra

 17

Koło Gospodyń Wiejskich w Suchodołach

Suchodoły 64

23- 275 Gościeradów

Jadwiga Stola

 18

Koło Gospodyń Wiejskich w Salominie

Salomin 121

23- 275 Gościeradów

Agnieszka Resztak

 19

Koło Gospodyń

Wiejskich w Marynopolu

Marynopole

23- 275 Gościeradów

Teodozja Rogowska