Loga partnerów projektu [2341x252]

Gmina Gościeradów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20214- 2020, Osi Priorytetowej 13 „Infrastruktura Społeczna”, Działanie 13.4. „Rewitalizacja obszarów wiejskich” realizuje Projekt p.n. „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów” .

Wartość Projektu: 2 910 722,82 zł.

Kwota przyznanego dofinansowania 2 260 554,17 zł

 

  1. W ramach projektu planowana jest realizacja trzech inwestycji tj.Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku posterunku policji na Centrum Kultury w Gościeradowie” - w zakresie inwestycji planowana jest przebudowa istniejącego budynku z wymianą dachu, wewnętrznych instalacji: wod-kan, c.o. energetycznej, gazowej, wymiana posadzek, tynków, stropu, izolacja termiczna posadzek i stropów, wymiana okien i drzwi, dobudowa nowej części o wym. 9,8 x 21,9m na usługi kulturalne z salą konferencyjną i sanitariatami oraz wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o. energetycznej, gazowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowego zjazdu z drogi powiatowej oraz utwardzenie parkingu a także ogrodzenie terenu. Wartość inwestycji wynosi - 1 489 738,79 zł, termin realizacji do 30.11.2021 r.
  2. Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Gościeradowie” na części działek nr 71/1, 72, 73/2 w obr. geodezyjnym Gościeradów Folwark - w zakres tej inwestycji wchodzą następujący roboty: roboty nawierzchniowe - utwardzenie ciągów pieszych kostką betonową, wymiana siedzisk na trybunach (475 sztuk), wymiana i uzupełnienia piłkochwytów wys. 3,0m - 50mb i wys. 8,0m - 57mb, wymiana nawierzchni trawiastej płyty boiska, wymiana bramek do piłki nożnej 2 szt. oraz bramek treningowych 4 szt., wyposażenie terenu w ławki z oparciem - 25 szt., ławki bez oparcia – 20 szt., kosze – 10 szt. i urządzenia do utrzymania nawierzchni - kosiarka samojezdna. Wartość inwestycji wynosi  480 144,03 zł., termin realizacji 31.12.2019 r.
  3. Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej” na części działki nr 1/10 w obr. Wólka Gościeradów - zakres prac obejmuje wykonanie ogrodzenia z siatki, wys.1,5m dł. 340 mb, wykonanie boiska do piłki plażowej z piłkochwytami wys. 3,0 m, wykonanie placu utwardzonego kostką betonową – 1250m2 , uzupełnienie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe z wykonaniem ogrodzenia, wykonanie 3 altan drewnianych wyposażonych w grille murowane, wykonanie murku oporowego oraz odwodnienie wzdłuż placów, wykonanie nowych stanowisk wędkarskich z elementów betonowych – 15 szt. wzmocnienie materiałem kamiennym istniejących ciągów pieszych, wzmocnienie istniejącej grobli płytami ażurowymi – 300m2, wyposażenie terenu inwestycji w ławki – 50 szt. i kosze – 10 szt., nasadzenie drzew i krzewów. Koszt inwestycji – 842 550,00 zł., termin realizacji 31.12.2020 r.
Loga partnerów projektu [2341x252]