Loga partnerów projektu [2341x252]

Gmina Gościeradów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20214- 2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego realizuje Projekt p.n. Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gościeradów.

 

Wartość Projektu: 2 150 965,11 zł.

Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 1 472 702,00 zł.

 

Projekt obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych w pięciu budynkach będących własnością Gminy Gościeradów tj.:

 

  1. Budynek magazynowo-socjalny w Gościeradowie Ukazowym (budynek przy UG): ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie dachu z wymianą pokrycia.

 

  1. Budynek Ośrodka Zdrowia w Liśniku Dużym: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż instalacji pompy ciepła, wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

 

  1. Budynek Ośrodka Zdrowia w Księżomierzy: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu, wymiana części stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

 

  1. Budynek Domu Ludowego w Wólce Szczeckiej: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłóg i stropu, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

 

  1. Budynek Senior + w Salominie: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie najazdu dla osób niepełnosprawnych.

Loga partnerów projektu [2341x252]