Rada Gminy Gościeradów

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE RADY GMINY GOŚIERADÓW mOŻNA ZNALEŹĆ NA STONIACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY:

https://bip.goscieradow.pl/organy/1487/rada_gminy


Skład Rady Gminy Gościeradów

1. Krzysztof Galant - Przewodniczący Rady Gminy
2. Tomasz Cebula - Wiceprzewodniczący Rady
3. Grzegorz Latawiec -Wiceprzewodniczący Rady
4. Dawid Adamczyk- radny
5. Henryk Filipczak - radny
6. Maria Gołda - radna
7. Agnieszka Konopka - radna
8. Maciej Krzyszkowski - radny
9. Mirosław Mostrąg - radny
10. Robert Niedziałek - radny
11. Elżbieta Spyra - radna
12. Jadwiga Stola - radna
13. Paweł Szaja - radny
14. Janusz Wąsik- radny
15. Mirosław Wrzołek - radny

 

 

Komisje Rady Gminy Gościeradów

Komisja Rewizyjna

Dawid Adamczyk - przewodniczacy komisji

Robert Niedziałek - członek

Mirosław Mostrąg - członek

Janusz Wąsik - członek

Maciej Krzyszkowski - członek

Komisja Budżetu i Finansów

Janusz Wąsik - przewodniczacy komisji

Agnieszka Konopka - czlonek

Jadwiga Stola - członek

Dawid Adamczyk - członek

Henryk Filipczak - członek

Komisja Rolnictwa i Infrastruktury

Tomasz Cebula - przewodniczący komisji

Mirosław Mostrąg - członek

Paweł Szaja - członek

Mirosław Wrzołek - członek

Henryk Filipczak - członek

Komisja Kultury i Oświaty

Maciej Krzyszkowski - przewodniczacy komisji

Agnieszka Konopka - czlonek

Jadwiga Stola - członek

Robert Niedziałek - członek

Elżbieta Spyra - członek

Maria Gołda - członek

Komisja Spraw Społecznych

Elżbieta Spyra - przewodniczaca komisji

Mirosław Wrzołek - członek

Paweł Szaja - członek

Grzegorz Latawiec - członek

Maria Gołda - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Maria Gołda - przewodnicząca komisji

Jadwiga Stola - członek

Elzbieta Spyra - członek

Henryk Filipczak  - członek

Paweł Szaja - członek

 

DANE TELEFONICZNE RADNYCH

Lp. Imie i Nazwisko Numer telefonu
1. Adamczyk Dawid 793 433 483
2. Cebula Tomasz 665 281 110
3. Filipczak Henryk 531 682 879
4. Galant Krzysztof 692 439 463
5. Gołda Maria 663 794 648
6. Konopka Agnieszka 798 853 399
7. Krzyszkowski Maciej 608 292 754
8. Latawiec Grzegorz 695 734 475 (szkoła 15 838 11 38)
9. Mostrąg Mirosław 789 323 316
10. Niedziałek Robert 502 688 449
11. Spyra Elżbieta 519 449 003
12. Stola Jadwia 507 107 969
13. Szaja Paweł 691 894 824
14. Wąsik Janusz 887 672 070
15. Wrzołek Mirosław 721 257 303