Ważna informacja

LU07-2020-32031 

Annopol dnia 01.10.2020r.

 

Wójt Gminy
Gościeradów

Mariusz Szczepanik

 

W związku z realizacją planu działania priorytetowego przez dzielnicowego dla rejonu służbowego nr 2 obejmującego swym zasięgiem teren gminy Gościeradów dotyczącym oznaczania nieruchomości numerem porządkowym.

Na podstawie art. 15 pkt.l pp 6 Ustawy z dnia 01.04.1990 roku o Policji proszę o pomoc w przekazaniu informacji, za pomocą dostępnych środków, mieszkańcom gminy Gościeradów a w szczególności Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Kościelna o właściwym oznaczeniu numerem porządkowym posesji.

Brak numerów porządkowych posesji znacznie utrudnia pracę poprzez wydłużenie czasu podjęcia stosownych czynności służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których szybka i łatwa identyfikacja domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Na ternie Gminy Gościeradów w miejscowościach Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Kościelna znajdują się nieruchomości z brakiem lub nieczytelnym oznaczeniem nieruchomości numerem porządkowym. Ponadto na terenie wymienionych miejscowości są trudności z dostępem do telefonii komórkowej co ma wpływ na kontakt z osobą zgłaszającą oraz szybkie odnalezienie adresu.

Dodatkowo należy wspomnieć o konsekwencjach prawnych wynikających z braku niedopełnienia tego obowiązku zgodnie z art. 64 Kodeksu wykroczeń.

W związku z powyższym do końca listopada 2020 r. będą prowadzane kontrole przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Annopolu we wskazanych miejscowościach, dotyczące prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

 

Komendant

Komisariatu Policji wAnnopolu
asp. szt. Mirosław Likos

Wyświetlono: 88

Facebook.com Twitter.com