Obraz podpisanego dokumentu z komunikatem

Komunikat w sprawie przydatności wody do użytku

KOMUNIKAT

       Informujemy, że od dnia 09.10.2020 r. mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych w wodę pitną z wodociągu „Aleksandrów” mogą bezpiecznie korzystać z bieżącej wody.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne i może być spożywana przez ludzi.

       Woda nadal będzie poddawana dezynfekcji podchlorynem sodu. W tym czasie może wystąpić zmiana walorów smakowych i zapachowych wody.

Wyświetlono: 70

Facebook.com Twitter.com