Kalendarz imprez w gminie Gościeradów

Ze względu na na epidemię Covid-19 większość i mprez została odwołana.

Decyzje co do konkretnych imprez podejmowane są indywidualnie.

Kalendarz imprez w Gminie Gościeradów w 2020 roku
Lp.  Nazwa imprezy/ uroczystości/ konkursu Termin  Miejsce Organizator, współorganizator Krótka charakterystyka
1. Spotkania w Klubie Kodera  według potrzeb  Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie Spotkania dla dzieci i młodzieży zainteresowanej robotyką i programowaniem.
2. Czytelnik Roku 2020 - konkurs styczeń - grudzień Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie oraz Punkt Biblioteczny w Liśniku Dużym i Punkt Biblioteczny w Księżomierzy W konkursie biorą udział zarejestrowani czytelnicy biblioteki oraz punktów bibliotecznych działających na teranie gminy Gościeradów. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi w maju następnego roku.
3. Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych 3 stycznia Księżomierz GOK Gościeradów,
ZS Księżomierz
Prezentacja twórczości kolędniczej szkół podstawowych 
4. Orszak Trzech Króli  6 stycznia Gościeradów Proboszcz Parafii Gościeradów, GOK Gościeradów,  Kultywowanie tradycji kolędniczo-jasełkowej 
5. Dzień Babci Dzień Dziadka 10-30 stycznia  ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Rada Rodziców Wychowawcy w klasach organizują spotkania wnuków z babciami i dziadkami; przygotowują  programy artystyczne i własnoręcznie wykonane prezenty dla babć i dziadków.  Klasowe Rady Rodziców organizują poczęstunki.
6. Bal karnawałowy  9 - 11 stycznia  ZPO w Gościeradowie, ZS w Księżomierzy, PSP w Liśniku Dużym szkoły z terenu gminy, Rada Rodziców, nauczyciele,  Impreza o charakterze środowiskowym. Bal karnawałowy przy orkiestrze z konkursami: tanecznym, na najciekawszy  kostium karnawałowy z pokazem mody. Rodzice w klasach przygotowują poczęstunki.
7. Ferie z Gminną Biblioteką Publiczną w Gościeradowie  20-24 stycznia  Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Sala Widowiskowa GOK Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie oraz Klub Seniora w Gościeradowie Spektakl teatralny, zajęcia biblioteczne, zajęcia z Klubem Seniora w Gościeradowie
8. Ferie zimowe z GOK 20 - 25 stycznia Gościeradów GOK Gościeradów,  Teatrzyk, zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, rekreacyjno-sportowo- świetlicowe, 
9. XVIII Wieczór Kolęd i Pastorałek 30 stycznia ZPO Gościeradó ZPO Gościeradów, GOK Gościeradów Prezentacja twórczości kolędniczej
10. Dzień Babci i Dziadka 10 - 31 stycznia  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, ZPO w Gościeradowie, ZS w Księżomierzy,  Spotkanie z dziadkami przedszkolaków oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej- uroczysta akademia, życzenia od wnuków, podziękowania dla dziadków od dyrekcji szkoły, poczęstunek, prezentacja multimedialna „Wnuczkowie w przedszkolu”
11. Konkurs "Moja miejscowość z perspektywy czasu 1 lutego  - 30 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Źródliska w Łanach  Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, szkoły z terenu Gminy Gościeradów Konkurs na dokumentację fotograficzną przedstawiającą miejsca z terenu gminy w dwóch ujęciach: przeszłym i teraźniejszym. 
12. Obchody 76 rocznicy Pacyfikacji wsi Szczecyn  2 lutego Szczecyn SnRRWS, Parafia w Szczecynie, PSP Szczecyn, Wójt Gminy, GOK Gościeradów pielęgnowanie  tradycji czczenia martylorogi wsi polskiej 
13. V Diecezjalne Spotkania Społeczności Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej pt.: „Polscy lotnicy w służbie Jana Pawła II” 20 luty 2020 ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa W imprezie uczestniczą delegacje Szkół Papieskich Diecezji Sandomierskiej, tj. dyrektorzy,  nauczyciele, księża katecheci, przedstawiciele rad rodziców oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz, prelegenci ze Stowarzyszeń Papieskich. Spotkanie ma charakter integracyjny, odbywają się warsztaty dotyczące nauczania Jana Pawła II. 
14. Bal Karnawałowy dla dzieci i młodzieży luty Gościeradów GOK Gościeradów zabawa taneczna z konkursami 
15. Dzień Kobiet 8 marca szkoły z terenu gminy szkoły z terenu gminy Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla uczniów SP i G, uczestniczy Rada Rodziców – osobne obchody w przedszkolu
16. Dzień Samorządności Szkolnej 21 marca szkoły z terenu gminy SU Spotkanie z przedstawicielami samorządu  lokalnego
17. Światowy Dzień Wody (Word Water Day) 21 marca   B. Jarzyna,K. AnzlikM. Kapica-Czupryn  
18. Theatrony 2020 XII Gminne Dni Teatru (Międzynarodowe Dni Teatru) 22 marca   E. Krawczyk „Gdziekolwiek na Ziemi mieszkają ludzie, rodzi się tam niepowtarzalny Duch Teatru”
19. Wielkanocne warsztaty rękodzieła marzec Gościeradów GOK Gościeradów, SPiRGG kultywowanie wielkanocnej tradycji rękodzieła 
20. Dzień przyjaźni marzec   N. Kwiatek, E. Stefaniak  
21. Pierwszy Dzień Wiosny marzec ZS Księżomierz ZS Księżomierz Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla uczniów SP i G – osobne obchody w przedszkolu
22. Gminny konkurs Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej + wystawa pokonkursowa marzec - kwiecień Gościeradów GOK Gościeradów kultywowanie wielkanocnej tradycji wykonywania pisanek oraz palm i stroików świątecznych
23. Biała Niedziela 5 kwietnia Gościeradów UG, szkoły z terenu gminy  
24. Kiermasz wielkanocny 7 kwietnia  ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Rada Rodziców  Wystawa ozdób i stroików wykonanych własnoręcznie przez uczniów i rodziców. Kiermasz wielkanocny
25. Dzień Ziemi  22 kwietnia   SU, B. Jarzyna,Wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej Akcja sadzenia drzewek i sadzonek w ogrodzie szkolnym oraz wokół domu „Ziemia moja planeta” – szkolny konkurs rysunkowy
26.  Krajka- 2020 Międzynarodowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej  25 kwietnia   M. Niemczycki  
27. Festyn "Wiosna na sportowo" 2 maja Łany UG, szkoły z terenu gminy  
28. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 3 maja Gościeradów szkoly z terenu gminy, UG Gościeradów Gminne obchody Święta
29. Tydzień Europejski 11 maja   A. Machulak,A.Puzio Projekt zajęć edukacyjnych:geografia, język, kultura, literatura i sztuka, ludzie – cykl zajęć w szkole podstawowej na temat krajów Europy i Europejczyków
30. Tydzień Bibliotek 2020 11 - 15 maja  Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Sala Widowiskowa GOK Wójt Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa Różne formy kulturalno - oświatowe, w tym konferencja Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa, roztrzygnięcie konkursu o tytuł Super Czytelnika Roku (za rok poprzedni), spektakl teatralny na motywach książki 
31. Gminna Olimpiada Sportowa Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej 15 maja   Wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej Konkurencje sportowe klas I-III
32. 100 Rocznica urodzin Jana Pawła II 17 maja szkoły z terenu gminy szkoły z terenu gminy  
33. Todzinny Rajd Rowerowy 23 maja teren gminy UG, szkoły z terenu gminy  
34. Gminny Festyn Rodzinny  31 maja Gościeradów Wójt Gminy Gościeradów, GOK, szkoły Impreza rekreacyjno-sportowa mająca na celu wspólną zabawę dzieci i ich opiekunów
35. Eliminacje gminne „Małego Konkursu Recytatorskiego” maj Gościeradów GOK Gościeradów Konkurs recytatorski dla szkół podstawowych
36. Konkurs wiedzy o Gościeradowie maj PSP Mniszek PSP Mniszek pięcioosobowe grupy z poszczególnych szkół rywalizują w konkursie wiedzy nt. gminy Goscieardów
37. Dzień Matki maj szkoły z terenu gminy szkoły z terenu gminy Spotkanie świąteczne połączone z edukacją profilaktyczno – zdrowotną (spotkanie z lekarzem)
38. Dzień Dziecka 1 czerwca szkoły z terenu gminy szkoły z terenu gminy Charakter rozrywkowo - sportowy: Dla uczniów SP– osobne obchody w przedszkolu
39. XIV Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matko, która nas znasz…” 7 czerwca Księżomierz Parafia Ksieżomierz, ZS Ksieżomierz, UG, GOK, Starostwo Powiatowe w Kraśniku Propagowanie pieśni maryjnej, impreza o charakterze przeglądu we wszystkich kategoriach wiekowych
40. Promocja książki "To własnie tu się wydarzyło. Antologia najpiękniejszych prac literackich dotyczącuych miejscowości z terenu gminy Gościeradów" 10 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Sala Widowiskowa GOK Wójt Gminy Gościeradów, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie Promocja ksiązki powstałej w wyniku współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie i Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa, spotkanie autorów prac konkursowych  oddanych w okresie od 2008 do 2019 roku, wręczenie egzemplarzy wydanej książki.
41. Turniej piłkarski 20 czerwca Księżomierz UG, szkoły z terenu gminy, mieszkańcy gminy  
42. Dzień Gościeradowa 2020 21 czerwca Gościeradów Wójt Gminy, GOK Gościeradów, GBP, szkoły, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa Impreza promująca gminę Gościeradów oraz twórczość artystyczną
43. Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca szkoły z terenu gminy szkoły, Rady Rodziców  Charakter rozrywkowo - kulturalny: dla uczniów SP – osobne obchody w przedszkolu
44. Sobótkowa Noc 27 czerwca Wólka Gościeradowska Sołectwo Wólka Gościeradowska, Radna, UG, GOK, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, Starostwo Powiatowe w Kraśniku Kultywowanie tradycji świętojańskiej, impreza kulturalno-rekreacyjna
45. Dzień Pieroga w Suchodołach czerwiec Suchodoły Sołectwo Suchodoły, UG  
46. Gminny konkurs na "Najładniejszy ogródek przydomowy i najbardziej zadbane gospodarstwo" czerwiec teren gminy UG  
47. Piknik Piłkarski GKS i UKS czerwiec /lipiec   nauczyciele wf-u, GKS, UG  
48. Ogólnopolski Plener Malarski dla profesjonalistów Lipiec - sierpień  Gościeradów
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
GOK Gościeradów,
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa
Integracja środowiska malarskiego, promocja gminy w środowisku twórczym
49. IX Wakacyjny Piknik na „STAWKU” 15 sierpnia  Księżomierz Stowarzyszenie Wokół Księżomierzy i Aleksandrowa, Wójt Gminy, GOK Gościeradów Impreza rekreacyjno-sportowa mająca na celu wspólną zabawę dzieci, młodzieży i dorosłych 
50. Dożynki Gminne 30 sierpnia Liśnik Duży Wójt Gminy, GOK Gościeradów, Komitet Organizacyjny Święto płodów rolnych
Konkurs na wieniec dożynkowy
Święto płodów rolnych
Konkurs na wieniec dożynkowy
51. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września szkoły z terenu gminy szkoły z terenu gminy Charakter organizacyjny: Dla uczniów SP oraz rodziców 
52. Rocznica wybuchu II wojny światowej wrzesień  ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Klub Seniora Uroczystość o charakterze patriotycznym z udziałem świadków historii.
53. Święto Pieczonego Ziemniaka wrzesień Żródliska Łany OPS, MRG, PSP  w Mniszku inregracyjne spotkanie połączone ze sprzątaniem Zródlisk i tradycyjnym pieczeniem ziemniaków
54. Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem "Moja droga" 13 września  Źródliska w Łanach Wójt Gminy Gościeradów, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie,  Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, sołectwa Łany i Mniszek oraz podmioty chętne do współpracy. Obchody gminne nawiązujące poprzez działania do hasła obchodów ogólnopolskich koordynowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
55. Narodowe Czytanie 2020 25 września  Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Sala Widowiskowa GOK Wójt Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa,we współpracy ze szkołami oraz podmiotami chętnymi do współpracy. Głośne czytanie lektury ogłoszonej przez Kancelarię Prezydenta RP.
56. Światowe Dni Serca wrzesień 2020 r. ZPO, instytucje, zakłady pracy w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie Impreza ma na celu promocję zdrowego stylu życia, działania objęte projektem edukacyjno-wychowawczym polegają na: prezentacji artystycznej (wiersze, piosenki, prace plastyczne), wyjściach uczniów do instytucji i zakładów pracy z plakatami. Działania towarzyszące na terenie szkoły, kierowane do dzieci, rodziców, dziadków, np.: pomiary ciśnienia, pomiary BMI, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania z dietetykiem oraz promocja zdrowej żywności.
57. Gminny Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej) 14 października Gościeradów Wójt Gminy Gościeradów, GOK Impreza mająca na celu integrację kadry  społecznej szkół
58. Jubileusz 70 lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie  25 pażdziernika  Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Sala Widowiskowa GOK Wójt Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Powiat Kraśnicki we współpracy w Gminnym Ośrodkiem Kultury. Msza św. w intencji byłych i obecnych pracowników biblioteki, prezentacja historii, podziękowania dla osób wspierających jej działaność, program artystyczny.
59. Eliminacje Gminne „Jesiennego Konkursu Recytatorskiego” październik Gościeradów GOK Gościeradów Konkurs recytatorski dla szkół podstawowych 
60. Z historią za Pan Brat październik PSP Mniszek PSP Mniszek konkurs wiedzy nt. wybranej epoki historycznej
61. Marsz Niepodległości listopad  ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie Marsz zorganizowany przez Zuchów i Harcerzy we współpracy z Wójtem Gminy Gościeradów ulicami Gościeradowa, zapalenie Ognia Niepodległości. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
62. Gminne obchody 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada Gościeradów Wójt Gminy Gościeradów, GOK, szkoły z terenu gminy Impreza upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości
63. Andrzejki listopad szkoły z terenu gminy szkoły z terenu gminy Charakter rozrywkowy i kulturalny
64. Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego listopad PSP w Liśniku Dużym PSP w Liśniku Dużym  
65. „Chcę i ja coś o Polsce powiedzieć” – prezentacja pieśni i poezji o ojczyźnie listopad Gościeradów Wójt Gminy Gościeradów, GOK, Starostwo Powiatowe w Kraśniku Festiwal popularyzujący pieśni i poezję o Polsce
66. Rodzinny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 6 grudnia   E. Domańska,A. Sydo-Filipczak  
67. Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności grudzień ZS Księżomierz ZS Księżomierz Charakter kulturalny: dla uczniów SP 
68. Przekazanie światełka betlejemskiego grudzień plac przed urzędem gminy UG, GOK  
69. Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej Św. Bożego Narodzenia.
Konkurs na najładniejszą Szopkę i Kartkę Bożonarodzeniową +wystawa pokonkursowa
grudzień Gościeradów GOK Gościeradów Zachowanie tradycji budowania szopek i robienia kartek bożonarodzeniowych
70. Kiermasz bożonarodzeniowy grudzień  ZPO w Gościeradowie ZPO w Gościeradowie, Rada Rodziców Wystawa ozdób, stroików i bombek wykonanych własnoręcznie przez uczniów i rodziców. Kiermasz bożonarodzeniowy
           
    UWAGA:  Kalendarz imprez został przygotowany na podstawie informacji przekazanych przez Organizatorów poszczególnych imprez.