Widok "Pola zjawienia" wraz z murowaną kapliczką i metalowym krzyżem

"Pole zjawienia" w Księżomierzy

Według tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, za wsią na polu przy drodze do
Annopola zauważono płaczącą Matkę Bożą. Dziś w miejscu objawienia stoi krzyż i kamienna grota z figurką Matki Bożej. Corocznie odbywa się tam też Międzydiecezjalny Festiwal Pieśni Maryjnej – „Matko, która nas znasz”.

Objawienie

Według tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, za wsią, przy drodze do Annopola zauważono siedzącą na przydrożnym kamieniu płaczącą Matkę Bożą ubraną w strój zwykłej chłopki. Wywołało to ogromne poruszenie nie tylko wśród mieszkańców wsi, ale i okolicznych miejscowości. Na miejsce objawień zaczęły przybywać tłumy ludzi, znoszono różne dary. Niektórzy twierdzili, iż otrzymali szczególne łaski. Władze kościelne sceptycznie odniosły się do tych widzeń. Biskup zabronił księżom ogłaszać wiernym o zjawiskach, jakie działy się w Księżomierzy, dopóki stosowna komisja nie wyda w tej sprawie orzeczenia, zaś komisarze biskupi polecili zakopać kamień, na którym miała siedzieć Matka Boża.

Działo się to w czasie klęsk żywiołowych w latach 1594 – 1602. Objawienie Matki Bożej musiało być wyjątkowo głośne i wieść o nim rozeszła się szeroko, skoro na to miejsce, czyli na pole, za maleńką wsią, jaką wówczas była Księżomierz, przybył sam biskup krakowski kardynał Bernard Maciejowski, który powrocie do Krakowa zarządził procesję pokutną i uczestniczył w niej wraz z nuncjuszem papieskim Klaudiuszem Rankoncjuszem oraz duchowieństwem i rzeszami wiernych. A po ustaniu klęsk, z wdzięczności, a także na pamiątkę objawienia, polecił zbudować w tym miejscu murowaną kapliczkę pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i umieścić w niej obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Kapliczka ta stała się kościołem filialnym parafii Dzierzkowice. Mieszkańcy Księżomierzy zostali zobowiązani do troski o budynek i wyposażenie tego maleńkiego kościoła.

Obraz Matki Bożej przekazanej przez Kardynała należał do popularnych w tych czasach w Polsce wizerunków Maryi tworzonych na wzór ikony Matki Bożej zwanej Matką Bożą Śnieżną. Pochodził prawdopodobnie z początku XVII wieku. Od samego początku uznawany był jako cudowny, a miejsce, na którym postawiono kapliczkę nazywano „Zjawieniem”. Nazwa ta przetrwała przez wieki i obecnie także funkcjonuje wśród mieszkańców.