Wykaz spraw

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6232

Deklaracja ( w załączeniu ).

W przypadku różnicy liczby osób zameldowanych i zamieszkujących w gospodarstwie domowym lub złożenia korekty deklaracji – oświadczenie lub stosowne zaświadczenie.

Pokój nr 1 lub sekretariat urzędu gminy pok. nr 19.

Brak opłat

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst     jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ).

2. Uchwała Nr III/24/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 29 stycznia 2015 r.

Brak.

Złożenie korekty deklaracji zawierające zmiany danych zawartych w deklaracji powinno nastąpić w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany. W przypadku opóźnienia w złożeniu korekty gmina nie ma prawa ani obowiązku zwracania nadpłaty, jeśli takowa miała miejsce.

Formularze i załączniki:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE [doc, 301 KB]

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE [pdf, 569.06 KB]

Kategorie:

Gospodarka odpadami

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.