Wykaz spraw

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stanzaległości

3140

Wniosek.

POK. NR 9.

21,00 zł

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

  • Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa

Brak trybu odwoławczego.

Kategorie:

Podatki i opłaty

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw podatkowych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.