Wykaz spraw

Podatek od środków transportowych

3124
  • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązek złożenia deklaracji do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby 
  • po upływie w/w terminu wezwanie podatnika

Sekretariat lub pokój nr 9

Opłat nie pobiera się.

Od ręki.

  • Art.9 ust.6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r poz.849 , z póź. zm.)

Brak.

Kategorie:

Podatki i opłaty

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw podatkowych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.