Wykaz spraw

Zwrot kosztów dowozu dzieci

4464
  • WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU/DOWOZU UCZNIA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO LUB SZKOŁY
  • Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu
  • Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i NW
  • Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem
  • Pisemne uzasadnienie

Sekretariat Urzędu Gminy Goscieradów pok. nr 19.

Brak opłat.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 31 sierpnia każdego roku, w uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie tego terminu.

Rozpatrzenie sprawy – w ciągu 1 miesiąca.

  • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn.zm.).

Brak trybu odwoławczego.

Informacja tel. (15) 838 11 05 wew. 408 – mgr Magdalena Majcher

Formularze i załączniki:

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU/DOWOZU* UCZNIA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO LUB SZKOŁY [docx, 15.36 KB]

Kategorie:

Dofinansowanie

Edukacja

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw edukacji i spraw społecznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.