Wykaz spraw

Zasiłki szkolne

4461
  • WNIOSEK o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów na rok szkolny 2015/2016
  • Zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające zaistniałe zdarzenie oraz pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia

Sekretariat Urzędu Gminy Goscieradów pok. nr 19.

Brak

W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Rozpatrzenie sprawy – w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

  • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn.zm.)
  • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gościeradów stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Gościeradów nr XXXVII/226/06 z dn. 29 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 168, poz. 2678).

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Gościeradów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacja tel. (15) 838 11 05 wew. 408 – mgr Magdalena Majcher

Formularze i załączniki:

W N I O S E K O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW na rok szkolny 2015/2016 [doc, 47.5 KB]

Kategorie:

Edukacja

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw edukacji i spraw społecznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.