Wykaz spraw

Stypendia szkolne-przedłużenie na okres od stycznia do czerwca

4462
  • Oświadczenie – zgoda na zmianę decyzji
  • Zaświadczenia/oświadczenia o dochodach netto za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia
  • Oświadczenie o osiąganiu lub nieosiąganiu dochodów z pracy dorywczej – netto

Sekretariat Urzędu Gminy Goscieradów pok. nr 19.

Brak

15 stycznia – 15 marca 2016r. (można składać także po terminie)

Rozpatrzenie sprawy – w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

  • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn.zm.)
  • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gościeradów stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Gościeradów nr XXXVII/226/06 z dn. 29 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 168, poz. 2678).

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Gościeradów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacja tel. (15) 838 11 05 wew. 408 – mgr Magdalena Majcher

Formularze i załączniki:

Oświadczenie – zgoda na zmianę decyzji [doc, 26.5 KB]

Oświadczenie o osiąganiu lub nieosiąganiu dochodów z pracy dorywczej – netto [docx, 14.01 KB]

Kategorie:

Edukacja

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw edukacji i spraw społecznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.