Wykaz spraw

Zgłoszenie zgonu

5351
  1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.
  2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.
  3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Urząd Stany Cywilnego, Gościeradów Ukazowy 61, pok. 7

tel. 15 8381105, wew. 405

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu

  • Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. Z 2014 r., Poz.1628 ze zm.)

brak

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

- małżonku lub dzieciach zmarłego,

- najbliższych krewnych lub powinowatych,

- osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,

- osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

- administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.