Wykaz spraw

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Ważny dokument tożsamości

Urząd Stany Cywilnego, Gościeradów Ukazowy 61, pok. 7

tel. 15 8381105, wew. 405

38,00 zł

Opłatę skarbową wnosi się na konto:Gminy Gościeradów.

  1. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
  2. Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą, w formie dokumentu elektronicznego.
  • Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. Poz.1741 ze zmianami)

brak

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości lub możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.