Wykaz spraw

Zwrot podatku akcyzowego

3153
  • wniosek o  zwrot podatku akcyzowego,
  • faktury VAT zakupu oleju napędowego,
  • oświadczenie o kategorii prowadzonej działalności gospodarczej,
  • oświadczenie o wydzierżawionych gruntach,
  • klauzula informacyjna o przetwrzaniu danych osobowych.

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami pok.nr 2

brak opłat

30 dni od daty złożenia - wydanie decyzji

  • ustawa z dn.10.marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.nr 52,poz.379 z póżń.zm.)

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Termin składania  wniosku: od 1 lutego do ostatniego lutego, od 1 sierpnia do ostatniego sierpnia każdego roku.

Formularze i załączniki:

Klauzula informacyjna [pdf, 210.7 KB]

[pdf, 241.63 KB]

[pdf, 158.94 KB]

[pdf, 871.24 KB]

Kategorie:

Gospodarka nieruchomościami

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.