Wykaz spraw

Numeracja porządkowa nieruchomości

6624
  • wniosek o  ustalenie numeru porządkowego

Sekretariat  urzędu gminy

brak opłat

30 dni od daty złożenia wniosku

  • ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.  Dz.U. z 2015,poz.1287)
  • rozporządzenie Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  (Dz.U..2012.125)

Odwołanie nie przysługuje

Formularze i załączniki:

Wniosek o nadanie numeruporzadkowego [docx, 15.88 KB]

Kategorie:

Gospodarka nieruchomościami

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.