Wykaz spraw

Rozgraniczenie działek

6830
  • wniosek o  dokonanie rozgraniczenia

Sekretariat  urzędu gminy

brak opłat

30 dni od daty złożenia wydanie postanowienia, po zakończeniu postępowania rozgraniczeniowego wydanie decyzji

  • ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.  Dz.U. z 2015,poz.1287)
  • ustawa z dn.14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016,poz.23)

Na postanowienie nie służy zażalenie.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Formularze i załączniki:

Wniosek o rozgraniczenie [doc, 24 KB]

Kategorie:

Gospodarka nieruchomościami

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.