Wykaz spraw

Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział działki

6831
  • wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki
  • operat techniczny do wydania decyzji

Sekretariat urzędu gminy

brak opłat

- 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów

  • ustawa z dn.21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 poz.782)
  • ustawa z dn.14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016,poz.23)

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Formularze i załączniki:

Wniosek o podział nieruchomości [docx, 14.75 KB]

Kategorie:

Gospodarka nieruchomościami

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.