Wykaz spraw

Zaświadczenie o przeznaczeniu działek z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego / ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościeradów

6727

 

Wniosek.

 

Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Pokój nr 19, tel. 15 838-11-05

  • 17 zł - opłata za wydanie zaświadczenia
  • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

  • art. 217 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 poz. 256.),
  • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.293.)
  • art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część II ust. 21 kol. 3 ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

 

Brak trybu odwoławczego.

 

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki [doc, 43.5 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki [pdf, 231.04 KB]

Kategorie:

Zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw rolnictwa i planowania przestrzennego

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.