Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego

Wojewoda Lubelski

poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu
województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS—CoV-2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy kończących szkolenie specjalistyczne w zakresie:

-anestezjologii i intensywnej terapii,

-chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,

-medycyny ratunkowej,

-wszystkich dziedzin chirurgicznych — szczególnie pożądani są lekarze chirurdzy posiadający podstawowe umiejętności obsługi respiratora,

-neonatologii posiadający umiejętności obsługi respiratora,

-neurologii,

-medycyny rodzinnej.

Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego celem udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu:

-anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,

-chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,

-chirurgii,

-neurologii,

-medycyny ratunkowej.

Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności od specjalizacji oraz zakresu umiejętności deklarowanej po przyjęciu do pracy.

Zgłoszenia osób chętnych, a także zapytania, prosimy pilnie wysyłać na adres  e-mail: szpitaltymczasowy@lublin.uw.gov.pl

Tel. kontaktowy w godzinach pracy Urzędu (godz. 7.30 — 15.30): (81) 307 96 90

 

Wyświetlono: 73

Facebook.com Twitter.com

Załączniki