logo Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Gminie Gościeradów - podprogram 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie informuje, że  od 05.10.2020 do 30.10.2020  będą wydawane skierowania uprawniające do otrzymania pomocy w formie produktów żywnościowych

 

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, w szczególności osób: ubogich, niepełnosprawnych, bezrobotnych, migrantów, rodzin wielodzietnych itp., których dochód miesięczny nie przekracza

  • 1402 zł dla osoby samotnej oraz
  • 1056 zł dla osoby w rodzinie. 

W celu otrzymania skierowania należy zgłosić się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościeradowie z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu członków rodziny za ostatni miesiąc. Osoby i rodziny kwalifikujące się dochodowo otrzymają skierowanie uprawniające do otrzymania pomocy.

Produkty żywnościowe wydawane będą przez:

  1. Ochotniczą Straż Pożarną w Salominie w remizie OSP Salomin dla miejscowości: Łany, Mniszek, Salomin, Szczecyn, Wólka Szczecka, Gościeradów Kolonia, Gościeradów Plebański, Gościeradów Ukazowy, Gościeradów Folwark, Gościeradów Os. Zachód, Gościeradów Os. POM.
  2. Ochotniczą Straż Pożarną w Liśniku Dużym w remizie OSP Liśnik Duży dla miejscowości: Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia, Suchodoły, Marynopole, Wólka Gościeradowska
  3. Ochotniczą Straż Pożarną w Księżomierzy w remizie OSP Księżomierz dla miejscowości: Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Kościelna, Księżomierz Kolonia, Aleksandrów

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239, z późn. zm.) opublikowanym w DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020r. poz. 1356  §24.1. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Prosimy o założenie maseczki ochronnej.

Wyświetlono: 114

Facebook.com Twitter.com