Zasady ochrony hodowli przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

HODOWCO TRZODY CHLEWNEJ !!!

Pamiętaj o zasadach ochrony swojej hodowli przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

TO MUSISZ ROBIĆ:

-     karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

-     prowadzić rejestr środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren
gospodarstwa oraz rejestr wejść osób do pomieszczeń,
w których są utrzymywane świnie,

- zabezpieczyć budynek, w którym są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt
wolno żyjących oraz domowych,

-          utrzymywać świnie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są
utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających
bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne
zwierzęta kopytne,

-     wykonywać czynności związane z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które
wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

-                  stosować przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed
rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka
szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz
oczyszczanie i odkażanie obuwia,

- bieżąco oczyszczać i odkażać narzędzia oraz sprzęt wykorzystywany do obsługi świń,

-     używać odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie
do wykonywania czynności związanych z obsługą świń,

-                         wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń, w których są
utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych
mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia,
a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stale utrzymywać te maty w stanie
zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

- sporządzić spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy,
loszki, knury i knurki, oraz bieżąco aktualizować ten spis,

- zabezpieczyć wybieg dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej
co najmniej 1,5 m, związanym na stale z podłożem - w przypadku utrzymywania świń
w gospodarstwie w systemie otwartym.

 

TEGO CI ROBIĆ NIE WOLNO !!!

- wnosić i wwozić na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie zwłok
dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów,
które mogły zostać skażone wirusem ASF,

- wykonywać czynności związanych z obsługą świń, jeśli w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyłeś w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

- karmić świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami
lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu
unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików
co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

- wykorzystywać w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy
na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru
zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF
lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików
co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Wyświetlono: 63

Facebook.com Twitter.com