Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Gościeradów

 (link otworzy duże zdjęcie)

Od ubiegłego roku uzdolnionym dzieciom i młodzieży przyznawane są stypendia Wójta Gminy Gościeradów. Wnioski o przyznanie stypendium składają dyrektorzy szkół w terminie do 15 września  b.r.  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie gminy Gościeradów.

Stypendia Wójta Gminy Gościeradów są jednorazowymi stypendiami pieniężnymi przyznawanymi za poprzedni rok szkolny w jednej z trzech kategorii: naukowe, sportowe lub artystyczne. Ich celem jest wyróżnianie oraz promowanie uczniów uzdolnionych i wyróżniających się osiągnięciami, a także zachęcanie ich do dalszej pracy.

W roku ubiegłym  kwoty stypendiów wahały się od 800 aż do 1000 zł.

O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy w danym roku szkolnym spełnili następujące warunki:

  1. w szkole podstawowej – uzyskali średnią ocen co najmniej 5,2 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania;

  2. w gimnazjum – uzyskali średnią ocen co najmniej 5,1 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

    lub

  3. uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursu, olimpiady na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Stypendium sportowe mogą otrzymywać uczniowie, którzy w danym roku szkolnym spełnili następujące warunki:

  1. w konkurencji indywidualnej byli finalistami w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w konkurencji zespołowej zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

  2. uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Natomiast o stypendium artystyczne mogą ubiegać się uczniowie, którzy w danym roku szkolnym spełnili następujące warunki:

  1. uzyskali czołowe miejsca (od pierwszego do trzeciego) w indywidualnych konkursach, przeglądach i festiwalach z dziedziny kultury i sztuki na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

  2. uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gościeradów dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Poniżej do pobrania druk wniosku oraz Uchwała nr VIII/55/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

Opublikowano: 10 sierpnia 2016 15:08

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Wzór wniosku o stypendium Wójta Gminy Gościeradów [20.16 KB]

Uchwała Rady Gminy Gościeradów o warunkach przyznawania stypendium Wójta Gminy Gościeradów [49.76 KB]

Wyświetleń: 1267

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.