Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W II PÓŁROCZU 2020 ROKU

 (link otworzy duże zdjęcie)

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

W II PÓŁROCZU 2020 ROKU

 

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej.

 

     Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych w terminie

od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego zakupione w terminie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem od CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00,

2. w przypadku prowadzenia hodowli bydła na terenie gminy Gościeradów- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego, w roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (tj. w 2019 r.),

3. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych,

4. w przypadku dzierżawienia gruntów rolnych- oświadczenie o użytkowanych gruntach.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosić będzie:

1 zł × 100 × ilość ha użytków rolnych

oraz

1 zł × 30 × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie

do 31 października 2020 r.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego) oraz na stronie internetowej Gminy Gościeradów

 (http://goscieradow.pl/wykaz_spraw/747/zwrot_podatku_akcyzowego).

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 838 11 05 wew. 415.

UWAGA!

Biorąc pod uwagę trwającą sytuację epidemiologiczną wnioski będą przyjmowane wyłącznie kompletnie wypełnione, w związku z czym prosimy o wypełnienie w domu wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami i dostarczenie do Urzędu Gminy.

 

Opublikowano: 29 lipca 2020 15:17

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

oswiadczenie_o_klasie_pkd1.pdf [196.61 KB]

wniosek_dzierzawy_2020.docx [17.52 KB]

wniosek_dzierzawy_20201.pdf [329 KB]

Wyświetleń: 0

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.