Aktualności

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 (link otworzy duże zdjęcie)

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego będzie prowadzony w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą w tym terminie w Urzędzie Gminy Gościeradów (sekretariat pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Gościeradów.

I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

Kandydat na rachmistrza spisowego:

 • musi być osobą pełnoletnią,
 • musi zamieszkiwać  na terenie gminy Gościeradów,
 • musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • musi posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 •  nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 • zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • telefonu, adres- email
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Oświadczenia, o których mowa wyżej można pobrać ze strony internetowej Gminy Gościeradów Urzędu www.goscieradow.pl (zakładka Powszechny Spis Rolny 2020) lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy (pok. nr 14).

Opublikowano: 29 czerwca 2020 12:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 219

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.