Aktualności

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Gminie Gościeradów

 (link otworzy duże zdjęcie)

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Gminie Gościeradów

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, w szczególności osób: ubogich, niepełnosprawnych, bezrobotnych, migrantów, rodzin wielodzietnych itp., których dochód miesięczny nie przekracza 1402 zł dla osoby samotnej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie. Produkty żywnościowe wydawane są przez:

  1. Ochotniczą Straż Pożarną w Salominie w remizie OSP Salomin dla miejscowości: Łany, Mniszek, Salomin, Szczecyn, Wólka Szczecka, Gościeradów Kolonia, Gościeradów Plebański, Gościeradów Ukazowy, Gościeradów Folwark, Gościeradów Os. Zachód, Gościeradów Os. POM.
  2. Ochotniczą Straż Pożarną w Liśniku Dużym w remizie OSP Liśnik Duży dla miejscowości: Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia, Suchodoły, Marynopole, Wólka Gościeradowska
  3. Ochotniczą Straż Pożarną w Księżomierzy w remizie OSP Księżomierz dla miejscowości: Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Kościelna, Kolonia Księżomierz, Aleksandrów.

Terminy wydawania produktów:

OSP Salomin:

 Produkty wydawane będą:

  • 29.05.2020 r. (piątek) - 15.00 - 19.00 dla miejscowości: Salomin, Kolonia Gościeradów, Szczecyn, Wólka Szczecka
  • 30.05.2020 r. (sobota) - 8.00 - 15.00 dla miejscowości: Gościeradów, Mniszek, Łany

OSP Księżomierz:

 Produkty wydawane będą:

  • 28.05.2020 r. (czwartek) - 15.00 - 20.00 dla miejscowości: Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Kościelna, Kolonia Księżomierz, Aleksandrów.
  • 29.05.2020 r. (piątek) - 9.00 - 11.00 dla miejscowości: Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Kościelna, Kolonia Księżomierz, Aleksandrów.

OSP Liśnik Duży:

 Produkty wydawane będą:

  • dostawa planowana w miesiącu czerwcu.

UWAGA!!!!!

Wszystkie osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących zasad dystansu społecznego (odstęp od osób min. 2 m.) oraz do używania środków ochrony indywidualnej (maseczki oraz jednorazowe rękawiczki). Osobom niestosującym się do zaleceń nie zostaną wydane produkty. 

 

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości celem weryfikacji przez pracownika osoby uprawnionej. Przypominamy, że w pozostałych przypadkach osoba powinna posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez osobę uprawnioną do pomocy. Bez stosownego upoważnienia żywność nie zostanie wydana.

Więcej informacji pod numerem tel. (15)838-14-52.

Opublikowano: 25 maja 2020 10:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 115

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.