Aktualności

KONKURS GRANTOWY

 (link otworzy duże zdjęcie)

OGŁASZAMY NABÓR SZKÓŁ DO URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Gminą Bukowsko, Gminą Gościeradów, Gminą Krasnystaw i  Gminą Kłoczew ogłasza nabór ofert w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w środowisku lokalnym.

Do konkursu zapraszamy organy prowadzące szkoły (publiczne i niepubliczne) i placówki systemu oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.).

Powstałym LOWE  oferujemy:

  • środki finansowe na powstanie i funkcjonowanie LOWE, maksymalnie  250 000 zł
  • wsparcie w opracowaniu diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych;
  • wsparcie organów prowadzących szkoły  w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE;
  • kompleksowe doradztwo (specjalistyczne, techniczne i partnerskie) w zakresie wdrożenia modelu LOWE;
  • doradztwo w zakresie diagnozowania, rozwijania, pomiaru poziomu kompetencji;
  • coaching szkoleniowy  (indywidualny  i grupowy) dla kadry i trenerów LOWE
  • wsparcie w dostosowaniu LOWE do osób z niepełnosprawnościami.

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego:„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”. 

 

Oferty należy składać od 17.02.2020 r. do 17.03.2020 r.  na adres podany w procedurze realizacji projektu grantowego.

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz informacja o projekcie dostępne są  tutaj

 

Serdecznie zachęcamy do otrzymania grantu !!!

 

Projekt realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. na podstawie umowy podpisanej z  Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

W przypadku pojawiających się pytań proszę o kontakt,

Małgorzata Plak,

tel. 081  710-46-45,  email: malgorzata.plak@oic.lublin.pl

 

 

Opublikowano: 11 lutego 2020 10:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 195

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.