Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2020 ROKU

 (link otworzy duże zdjęcie)

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

W 2020 ROKU

 

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej.

 

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w terminie:

  1. od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. (faktury zakupione w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31stycznia 2020 r.)
  2. od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. (faktury zakupione w terminie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.)

Powyższy zwrot dokonywany jest do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem od CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Dodatkowo producenci rolni posiadający hodowlę bydła dołączają dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego, w roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosić będzie:

1 zł × 100 × ilość ha użytków rolnych

oraz

1 zł × 30 × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie:

  • do 30 kwietnia 2020 r. – dot. wniosków składanych w I terminie,
  • do 31 października 2020 r. – dot. wniosków składanych w II terminie.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego), w Urzędzie Gminy pokój nr 2 oraz na stronie internetowej Gminy Gościeradów (http://goscieradow.pl/wykaz_spraw/747/zwrot_podatku_akcyzowego ).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gościeradów pok. nr 2 lub pod numerem telefonu 15 838 11 05 wew. 415.

Opublikowano: 14 stycznia 2020 13:10

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zwrot_podatku_akcyzowego_dla_rolnikow.pdf [406.08 KB]

Wyświetleń: 210

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.