Aktualności

NABÓR ANKIET NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GOŚCIERADÓW

Panele fotowoltaiczne. (link otworzy duże zdjęcie)

NABÓR ANKIET NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GOŚCIERADÓW

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

w Lublinie harmonogramem naboru wniosków zgodnie z działaniem 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE realizowanym w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Wójt Gminy Gościeradów informuje o naborze ankiet na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Zainteresowanych Mieszkańców prosimy o składanie ankiet i podpisywanie umów użyczenia na następujące rodzaje instalacji:

- instalacje fotowoltaiczne,

- instalacje solarne,

- kotły na biomasę (pellet),

- instalacje pomp ciepła CWU

Ze względu na terminy przygotowania wniosku o dofinansowanie ankiety i umowy użyczenia będą przyjmowane w terminie do 28 czerwca 2019 roku. Załącznikiem niezbędnym do umowy użyczenia dot. wszystkich instalacji jest dokument poświadczający prawo własności do nieruchomości. Do ankiety na instalację fotowoltaiczną należy dodatkowo załączyć kopię rachunków za energię elektryczną za ostatnie 12 miesięcy.

Ankiety, Regulamin naboru oraz wzory umów użyczenia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Gościeradów w zakładkach „Aktualności” oraz „NABÓR NA OZE”, a także w Urzędzie Gminy p. 15 (I piętro)

Kontakt z Urzędem w sprawie naboru tel.: 15 838 11 05 WEW. 411

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem naboru uczestników projektu „EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów”.

Uwaga!!! Inwestycja będzie realizowana wyłącznie w przypadku pozyskania środków na ten cel oraz przy udziale finansowym zainteresowanych Mieszkańców.

Opublikowano: 12 czerwca 2019 11:58

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

REGULAMIN Naboru Uczestników Projektu pn. „EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów” [357.5 KB]

Ankieta: FOTOWOLTAIKA [324.68 KB]

Umowa użyczenia -fotowoltaika [108.04 KB]

Ankieta: KOLEKTORY SŁONECZNE [343.24 KB]

Umowa użyczenia - kolektory słoneczne [250.03 KB]

Ankieta: piec na biomasę [319.25 KB]

Umowa użyczenia - piec na biomasę [250.14 KB]

Ankieta: POMPA CIEPŁA CWU [205.18 KB]

Umowa użyczenia - pompa ciepła CWU [236.24 KB]

Wyświetleń: 2677

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.