Aktualności

Projekt "Z nami łatwiej w życiu i rynku pracy"

PLAKAT PROJEKTU (link otworzy duże zdjęcie)
W ramach projektu oferujemy: 

	Szkolenie zawodowe wraz z płatnym 3-miesięcznym stażem (kwota stażu ok. 1270 zł netto) w ramach projektu Uczestnicy otrzymują „voucher” na wybrane przez siebie szkolenie

	oraz

	*	diagnozę indywidualnych potrzeb i Indywidualny Plan Działania
	*	indywidualne poradnictwo i mentoring 
	*	współpracę z doradcą personalnym (spotkania indywidualne przez 5 m-c)
		

	Każdemu uczestnikowi zwracamy koszty podróży, koszt opieki nad osobą zależną (jeśli dotyczy), stypendia stażowe i szkoleniowe. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów, dostępnych na stronie internetowej: 

	http://fim.org.pl/z-nami-latwiej-w-zyciu-i-na-rynku-pracy/z-nami-latwiej-w-zyciu-i-na-rynku-pracy-rekrutacja/

Opublikowano: 02 października 2018 13:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 533

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.