Zgłaszanie projektów

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie projektów do Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

  1. Projekty do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać wyłącznie mieszkańcy Osiedla Zachód i Osiedla POM.
  2. Projekty zgłaszane są na formularzu zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego, który można pobrać TUTAJ.
  3. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę przynajmniej 20 mieszkańców danego Osiedla popierających projekt.
  4. Projekty do budżetu obywatelskiego mogą być na każdym etapie modyfikowane albo wycofane przez jego autora lub autorów.
  5. Każdy mieszkaniec Osiedla Zachód i Osiedla POM może zgłosić i poprzeć jeden lub więcej projektów.
  6. Projekty można składać wyłącznie w terminach określonych w harmonogramie budżetu obywatelskiego na dany rok.
  7. Projekty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów, w godzinach pracy urzędu albo przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.