Gminna ewidencja zabytków

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW – GMINA GOŚCIERADÓW

 

WYKAZ KART ADRESOWYCH

 

Gościeradów Folwark:

 1. Zespół Pałacowo-Parkowy
 2. Pałac w Zespole Pałacowo-Parkowym (obecnie Dom Pomocy Społecznej im. E. Suchodolskiego)
 3. Spichlerz murowany w Zespole Pałacowo-Parkowym (obecnie Ośrodek rehabilitacji)
 4. Łuk triumfalny w Zespole Pałacowo-Parkowym
 5. Kapliczka parkowa w Zespole Pałacowo-Parkowym
 6. Park w Zespole Pałacowo-Parkowym
 7. Brama wjazdowa w Zespole Pałacowo-Parkowym
 8. Budynek dawnej kostnicy w Zespole Pałacowo-Parkowym
 9. Wazon na postumencie (kapliczka) w Zespole Pałacowo-Parkowym
 10. Ogrodzenie Zespołu Pałacowo-Parkowego
 11. Dawna droga dojazdowa do Pałacu
 12. Budynek dawnej rządcówki nr 20A
 13. Budynek mieszkalny nr 2
 14. Dom dawny czworak
 15. Leśniczówka nr 1
 16. Budynek posterunku policji
 17. Mogiła zbiorowa z I wojny światowej oficerów armii austriackiej – ekshumacja przeprowadzona w dniach 25 – 26 sierpnia oraz 17- 18  września 2015 r. szczątki ludzkie przeniesiono na cmentarz z I wojny światowej w m. Gościeradów Folwark. Wykonano nowy nagrobek.
 18. Cmentarz z I wojny światowej

Gościeradów Plebański:

 19. Stara część cmentarza parafialnego
 20. Mauzoleum – kaplica hr. E. Suchodolskiego
 21. Grobowiec rodziny Suchodolskich
 22. Kościół parafialny pw. św. Stanisława BM i św. Jana Chrzciciela
 23. Ogrodzenie kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM i św. Jana Chrzciciela
 24. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Gościeradów Ukazowy

 25.Budynek dawnego Urzędu Gminy

 26. Schron bojowy (typu Regelbau 514)

 

Księżomierz Dzierzkowska

 27. Budynek szkoły (obecnie przedszkole)

 28. Lipa z kapliczką

Księżomierz Gościeradowska

 29. Kopiec upamiętniający uczestników Powstania Styczniowego i odzyskanie niepodległości

 30. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Księżomierz Kolonia:

 31.  Dzwonnica i otoczenie dawnego kościoła parafialnego w granicach cmentarza kościelnego

 32. Cmentarz parafialny

 33. Kapliczka przy cmentarzu parafialnym

 34. Dawny cmentarz przykościelny

 35. Mogiła pojedyncza z II wojny światowej żołnierza Stefana Kamińskiego

Księżomierz Kościelna:

 36. Dawny cmentarz przykościelny „Zjawienie”

 37. „Zjawienie”- miejsce kultu Matki Bożej Księżomierskiej

Liśnik Duży:

 38. Budynek dawnej szkoły (obecnie plebania)

 39. Mogiła zbiorowa żydowska

Łany:

 40. Kapliczka przydrożna

Marynopole:

 41. Mogiła wojenna

Mniszek:

 42. Kapliczka przydrożna

 43. Kapliczka przydrożna

Salomin Dolny:

 44. Cmentarz z II wojny światowej

 45. Kapliczka przydrożna

Szczecyn:

 46.  Mogiła partyzantów NSZ

 47.  Kapliczka przydrożna

 48.  Krzyż przydrożny

 49.  Zbiorowa mogiła mieszkańców wsi Szczecyn

Wólka Gościeradowska:

 50. Zespół folwarczny: budynek mieszkalny

 51. Zespół folwarczny: otaczająca zieleń w granicach ogrodzenia

 52. Budynek dawnej stajni dworskiej

 53. Spichlerz

 54. Budynek dawnego czworaka dworskiego

 

 

 

Wykaz kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gościeradów znajduje się w Urzędzie Gminy Gościeradów pok. Nr 23.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.