Patrol ekologiczny

Program BEZPIECZNY PATROL wraca do Gminy Gościeradów, tym razem akcją „Patrol ekologiczny”

Akcja „Patrol ekologiczny” będzie trwała od 19 września 2017r. do końca listopada. Celem akcji jest edukacja ekologiczna mieszkańców i promocja zachowań proekologicznych. Pierwszym działaniem w ramach akcji będzie szkolenie najmłodszych mieszkańców Gminy, które odbędzie się 27 września w PSP w Gościeradowie. Szkolenie przeprowadzi pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. W szkoleniu udział wezmą harcerze, zuchy, młodzieżowe drużyny strażackie oraz uczniowie szkół z terenu naszej gminy. W ramach „Patrolu ekologicznego” planowane są także warsztaty biologiczne, wycieczka do oczyszczalni ścieków i nadleśnictwa oraz jak zawsze podczas akcji w ramach BEZPIECZNEGO PATROLU kampania edukująca społeczeństwo na terenie Gminy Gościeradów.

Akcja uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.