Aktualności

Logo Fundusze Europejskie Wiedza i Rozwój [300x142]Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny [300x89]

KONKURS GRANTOWY

 

OGŁASZAMY NABÓR SZKÓŁ DO URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Gminą Bukowsko, Gminą Gościeradów, Gminą Krasnystaw i  Gminą Kłoczew ogłasza nabór ofert w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w środowisku lokalnym.

Do konkursu zapraszamy organy prowadzące szkoły (publiczne i niepubliczne) i placówki systemu oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.).

Powstałym LOWE  oferujemy:

 • środki finansowe na powstanie i funkcjonowanie LOWE, maksymalnie  250 000 zł
 • wsparcie w opracowaniu diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych;
 • wsparcie organów prowadzących szkoły  w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE;
 • kompleksowe doradztwo (specjalistyczne, techniczne i partnerskie) w zakresie wdrożenia modelu LOWE;
 • doradztwo w zakresie diagnozowania, rozwijania, pomiaru poziomu kompetencji;
 • coaching szkoleniowy  (indywidualny  i grupowy) dla kadry i trenerów LOWE
 • wsparcie w dostosowaniu LOWE do osób z niepełnosprawnościami.

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego:„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”. 

 

Oferty należy składać od 17.02.2020 r. do 17.03.2020 r.  na adres podany w procedurze realizacji projektu grantowego.

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz informacja o projekcie dostępne są  tutaj

 

Serdecznie zachęcamy do otrzymania grantu !!!

 

Projekt realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. na podstawie umowy podpisanej z  Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

W przypadku pojawiających się pytań proszę o kontakt,

Małgorzata Plak,

tel. 081  710-46-45,  email: malgorzata.plak@oic.lublin.pl

 


 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. „LOWE abroad – non-vocational adult education and learning communities” realizowanego w ramach programu Erasmus +, Akcja I: Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych w ramach sektora Edukacji Dorosłych, nr umowy 2018-1-PL01-KA104-049792.

Projekt „LOWE za granicą - wsparcie niezawodowej edukacji osób dorosłych oraz społeczności uczących się” jest powiązany z projektem „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” zrealizowanym przez Fundację „OIC Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Projekt LOWE za granicą zakłada poprawę kompetencji kadry ośrodków LOWE potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym zakresie poprzez  realizację zagranicznych wyjazdów edukacyjnych kadry LOWE tj. koordynatorów, animatorów oraz trenerów oraz kadry Fundacji „OIC Poland”.

Planowane działania edukacyjne podczas mobilności obejmują wyjazdy zagraniczne w formie kursów za granicą wynikające z potrzeb w zakresie poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowienia organizacji. Kursy zostaną zorganizowane w organizacjach zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych na Litwie oraz w Hiszpanii w okresie od września 2019 roku do maja 2020 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne/ przedstawiciele:

 1. Kadry administracyjnej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) które przystąpiły do ww. Projektu - koordynatorzy, animatorzy, administratorzy – 2 osoby z każdego LOWE
 2. Kadry trenerskiej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) które przystąpiły do ww. Projektu - trenerzy, nauczyciele – 2 osoby z każdego LOWE
 3. Kadry trenerskiej Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
  „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – 2 osoby
 4. Kadry menedżerskiej  Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – 2 osoby
 5. Ww. osoby muszą aktywnie działać w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi:

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego, przy ul.  Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, Biuro Projektu 0.18;
 • drogą elektroniczną na adres email: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl;

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

 


Trwają szkolenia w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) dla osób dorosłych w naszej gminie

W sobotę 24 marca 2018r. odbyło się szkolenie ,,Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich” w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie. W większości uczestniczyli w nim strażacy ochotnicy z następujących jednostek: Marynopole, Wólka Gościeradowska, Suchodoły, Salomin, Szczecyn i Aleksandrów. Uczestnicy mieli zapewnione profesjonalne zajęcia oraz posiłek.

Obecnie prowadzimy zapisy na warsztaty z przedsiębiorczości i wizażu, które odbędą się w  Gościeradowie oraz Mniszku/Łanach. Zainteresowane osoby mogą zapisywać się w Urzędzie Gminy Gościeradów: p. Magdalena Majcher, tel. (15)8381105 wew. 408, Ośrodku Pomocy społecznej: p. Ewa Brania, tel.(15)8381452 oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Liśniku Dużym: p. Marzena Długosz, tel. (15)8383103.

 W sobotę 24 marca 2018r odbyło się szkolenie Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie [1000x750]

W sobotę 24 marca 2018r odbyło się szkolenie Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie [1000x750]


 

Nabór na szkolenia i warsztaty

Bardzo proszę zapisywać się na szkolenia i warsztaty. Mogą być całe grupy formalne i nieformalne oraz osoby indywidualne. Szkolenia są oczywiście darmowe i będą organizowane tam gdzie będzie zapotrzebowanie. Trenerzy dojadą do Państwa. Zapewniamy dla każdego uczestnika materiały i catering. Oto lista propozycji szkoleń:
1. „Klucz do sukcesu”- zajęcia z przedsiębiorczości i wizażu.
2. „Klucz do sukcesu”- zajęcia z przedsiębiorczości i florystyki.
3. „Angielski od zera”( podstawowe słownictwo kurs nastawiony na komunikację, pomoc dzieciom w nauce j. Angielskiego).
4. „Z informatyką za pan brat” . Podstawy informatyki (e-mail, Facebook, zakupy przez internet, kontrola nad korzystaniem z internetu dzieci itd.)
5. „Senior na scenę” - kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym warsztaty teatralno- muzyczne.
6. „Śpiewać każdy może” - warsztaty wokalno -muzyczne.
7. Trening medialny –kształtowanie umiejętności wypowiedzi w języku ojczystym.
8. Zajęcia z informatyki - Excel, Word i PowerPoint.
9. Nauczmy się porozumiewać - rozmawiajmy ze sobą"-Zajęcia z komunikacji interpersonalnej do każdego w/ w kursu 4 godz.
Jesteśmy otwarci na propozycję z Państwa strony. Możemy zorganizować szkolenie w oparciu o Wasze propozycje. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby w wieku 25+.
Chęć uczestnictwa w szkoleniach można złożyć w szkole w Liśniku Dużym, w Urzędzie Gminy Gościeradów i w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

ZAPRASZAMY.

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU GRANTOWEGO   realizowanego w ramach projektu: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanychZa nami pierwsze Konwent Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Dnia 5 lipca 2017r. odbył się I Konwent LOWE w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli 15 jednostek z czterech województw, które otrzymały dofinasowanie w postaci grantu. Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji wychowawczych, społecznych oraz potrzebnych na rynku pracy, jak również rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi. W gminie Gościeradów Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) ma powstać w PSP im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym. O wszelkich działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

 Logo Polskiej Fundacji Ośrodków Wspierania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie [300x50]

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. „LOWE abroad – non-vocational adult education and learning communities” realizowanego w ramach programu Erasmus +, Akcja I: Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych w ramach sektora Edukacji Dorosłych, nr umowy 2018-1-PL01-KA104-049792.

Projekt „LOWE za granicą - wsparcie niezawodowej edukacji osób dorosłych oraz społeczności uczących się” jest powiązany z projektem „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” zrealizowanym przez Fundację „OIC Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Projekt LOWE za granicą zakłada poprawę kompetencji kadry ośrodków LOWE potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym zakresie poprzez  realizację zagranicznych wyjazdów edukacyjnych kadry LOWE tj. koordynatorów, animatorów oraz trenerów oraz kadry Fundacji „OIC Poland”.

Planowane działania edukacyjne podczas mobilności obejmują wyjazdy zagraniczne w formie kursów za granicą wynikające z potrzeb w zakresie poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowienia organizacji. Kursy zostaną zorganizowane w organizacjach zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych na Litwie oraz w Hiszpanii w okresie od września 2019 roku do maja 2020 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne/ przedstawiciele:

1.       Kadry administracyjnej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) które przystąpiły do ww. Projektu - koordynatorzy, animatorzy, administratorzy – 2 osoby z każdego LOWE

2.       Kadry trenerskiej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) które przystąpiły do ww. Projektu - trenerzy, nauczyciele – 2 osoby z każdego LOWE

3.       Kadry trenerskiej Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – 2 osoby

4.       Kadry menedżerskiej  Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – 2 osoby

5.       Ww. osoby muszą aktywnie działać w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi:

§  osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego, przy ul.  Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, Biuro Projektu 0.18;

drogą elektroniczną na adres email: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl;

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.