Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gościeradów na lata 2017 - 2022

Za nami spotkania włączające mieszkańców w proces prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Gościeradów na lata 2017 – 2022 oraz konsultacje społeczne m.in. w formie debaty publicznej. W związku z tym możemy przedstawić projekt Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Gościeradów na lata 2017 – 2022. Zachęcamy do zapoznania się z powyższym dokumentem. W przypadku uwag czy wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem ds. Rewitalizacji, który działa w Urzędzie Gminy Gościeradów. Przypominamy, że Punkt Konsultacyjny ds. Rewitalizacji mieści się w naszym urzędzie w pok. nr 18, natomiast dane kontaktowe do członków zespołu można znaleźć w zakładce Kontakt.

Zespół ds. Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gościeradów na lata 2017-2022 - Projekt

Obszar rewitalizacji Gościeradów Folwark

Obszar rewitalizacji Mniszek i Łany

Obszar rewitalizacji suchodoły

Obszar rewitalizacji Wólka Gościeradowska

 

Ulotka dotycząca rewitalizacji

Ulotka dotycząca Rewitalizacji str1 [800x565]

Ulotka dotycząca Rewitalizacji str2 [800x565]


Debata publiczna w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Gościeradów na lata 2017 – 2022

Dnia 6 kwietnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościeradowie odbyła się debata publiczna nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gościeradów na lata 2017 – 2022. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy oraz członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji i Społecznego Komitetu Rewitalizacji. Uczestnicy spotkania otrzymali  broszury informacyjne i materiały szkoleniowe. Głównym punktem spotkania było przedstawienie wstępnego projektu Programu, a następnie warsztaty i dyskusja. Przybyłe osoby mogły skorzystać także z serwisu kawowego i posilić się pysznymi przystawkami oraz ciastem.

 Zespół ds. Rewitalizacji

 


Za nami warsztaty

W minionym miesiącu w dniach 28, 29 i 30 marca 2017r. odbyły się spotkania włączające mieszkańców w proces prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Gościeradów na lata 2017 – 2022. Warsztaty zostały zorganizowane dla mieszkańców sołectw objętych wsparciem, to jest: Gościeradów Folwark, Łany, Mniszek, Suchodoły i Wólka Gościeradowska (część miejscowości). W trakcie spotkań uczestnicy zapoznali się z diagnozą i informacjami dotyczącymi rewitalizacji. Zostali również poproszeni o wypełnienie ankiet oraz fiszek projektowych. Po wysiłku umysłowym na uczestników czekał poczęstunek w formie szwedzkiego stołu.

Zespół ds. RewitalizacjiZAPRASZAMY  NA  DEBATĘ  PUBLICZNĄ

Serdecznie zapraszamy na debatę publiczną nad wersją roboczą Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gościeradów na lata 2017-2022. Spotkanie odbędzie się dnia 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościeradowie o godz. 16.30. Program debaty: przedstawienie wersji roboczej Programu, dyskusja, wnioski. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dla uczestników spotkania przygotowane zostały materiały szkoleniowe. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa.

WÓJT

 mgr Mariusz SzczepanikNABÓR KANDYDATÓW DO SPOŁECZNEGO KOMITETU DS. REWITALIZACJI

 

W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gościeradów ogłaszamy nabór kandydatów do Społecznego Komitetu ds. Rewitalizacji. Komitet ten będzie współpracował z Zespołem ds. Rewitalizacji powołanym w Urzędzie Gminy Gościeradów, m. in. przy analizie i selekcji projektów, a następnie w trakcie wdrażania Programu będzie koordynował prace nad poszczególnymi projektami. Do pracy w Zespole zapraszamy kandydatów z terenu całej gminy, w szczególności z następujacych sołectw: Mniszek, Łany, Gościeradów Folwark oraz Wólka Gościeradowska (część skupiona w obszarze stawu, bloków, szkoły – tereny popegeerowskie). Najważniejsza jest chęć do pracy społecznej, dobra organizacja, pomysły i konsekwencja. Zgłoszenia prosimy kierować na adresy e-mail członków Zespołu ds. Rewitalizacji (dane te podane są w zakładce KONTAKT) do dnia 4 kwietnia 2017 r. (wtorek) do godz. 12.00. Zgłoszenie można również złożyć osobiście w Punkcie Konsultacyjnym, który znajduje się w Urzędzie Gminy Gościeradów, pok. nr 18. W razie pytań prosimy o kontakt, chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Zespół ds. Rewitalizacji

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO SPOŁECZNEGO KOMITETU DS. REWITALIZACJ


Zapraszamy do składania fiszek projektu rewitalizacyjnego

 

W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gościeradów zachęcamy mieszkańców do składania fiszek projektowych. Można dostarczyć je osobiście do Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Gościeradów lub wysłać pocztą elektroniczną (informacje podane są w zakładce kontakt). W fiszkach należy wpisywać swoje pomysły na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych (np. organizacja miejsc przyjaznych rekreacji, zagospodarowanie otoczenia stawów) oraz tzw. ,,miękkich” (np. projekty edukacyjne, kulturalne, zdrowotne).

 

Zespół ds. Rewitalizacji

FISZKA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGOZapraszamy do składania anonimowych ankiet dotyczących rewitalizacji w gminie Gościeradów.

Wypełnione ankiety można przesłać pocztą elektroniczną (dane w zakładce Kontakt) lub dostarczyć do Punktu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, który znajduje się w Urzędzie Gminy Gościeradów, pok. nr 18.

Ankieta w formacie WORD

Ankieta w postaci pliku PDF

Gminny Program rewitalizacji [800x1131]

ZAPRASZAMY  NA  DEBATĘ  PUBLICZNĄ

Serdecznie zapraszamy na debatę publiczną nad wersją roboczą Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gościeradów na lata 2017-2022. Spotkanie odbędzie się dnia 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościeradowie o godz. 16.30. Program debaty: przedstawienie wersji roboczej Programu, dyskusja, wnioski. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dla uczestników spotkania przygotowane zostały materiały szkoleniowe. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.