„W SIECI BEZ BARIER”

 

III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,

Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

 

w ramach projektu pn.

 

„W sieci możliwości – szkolenia komputerowe”

 

Darmowe, krótkie szkolenia komputerowe z naciskiem na praktyczną naukę posługiwania się komputerem i Internetem. Każde szkolenie to 8 spotkań po 3 godziny zegarowe (4 godziny dydaktyczne). Okres realizacji od listopada 2018 r. do lipca 2019 r.

W projekcie mogą wziąć udział osobowy w wieku co najmniej 25 lat, zamieszkujące na terenie gminy Gościeradów (liczy się miejsce zamieszkania, a nie zameldowania).

Uczestnicy szkoleń otrzymują catering oraz materiały dydaktyczne i gadżety promocyjne. Preferowane są małe 10-osobowe grupy, godziny i miejsca szkoleń będą dostosowane do miejsca zamieszkania uczestników. Projekt będzie realizowany m.in. w świetlicy środowiskowej OPS w Gościeradowie, w Urzędzie Gminy Gościeradów, w świetlicach wiejskich w różnych sołectwach, w szkołach oraz w budynku Senior+ w Salominie.

 

Szkolenia odbywać się będą w ramach 7 modułów szkoleniowych:

 

RODZIC W INTERNECIE:

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie.

 

MÓJ BIZNES W SIECI:

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

 

MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI:

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki, korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 

DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego.

 

TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ:

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), monitorować, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

ROLNIK W SIECI:

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS, usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

KULTURA W SIECI:

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego i zdobędą umiejętność korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

 

Aby zgłosić się na szkolenie należy złożyć w Urzędzie Gminy (pok. nr 16) wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

a)      Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa.

b)      Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego.

c)      W przypadku osób posiadających stopień niepełnosprawności, wymagana jest Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego.

Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępne w biurze projektu lub na stronie internetowej Gminy Gościeradów (w zakładce „W sieci możliwości – szkolenia komputerowe”).

Więcej informacji w biurze projektu:

Urząd Gminy Gościeradów, pok. nr 16, tel. (15)8381105 w. 409 (Ewa Maziarczyk)

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa