Rezerwat "Marynopole"

REZERWAT PRZYRODY ,,MARYNOPOLE”

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Rezerwat przyrody ,,Marynopole” jest rezerwatem leśnym podlegającym ochronie częściowej, mającej na celu zachowanie fragmentu drzewostanów jodłowych na północno – wschodniej granicy zasięgu jodły. Obejmuje obszar lasu o powierzchni 156,76 ha w Leśnictwie Marynopole. Został utworzony 38 lat temu na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 maja 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP Nr 24, poz. 108).

Flora rezerwatu w warstwie drzew reprezentowana jest przede wszystkim przez jodłę pospolitą, a także dęba szypułkowego, lipę drobnolistną, świerka pospolitego, graba oraz osikę i modrzew. Utworzenie rezerwatu to kontynuacja ochrony tych pięknych drzew przez dawnych właścicieli - rodzin Zamojskich i Suchodolskich. Drzewa szczególnie malowniczo prezentują się w okresie zimowym, pokryte świeżym śnieżnym puchem. Na uwagę zasługuje kilkanaście drzew o potężnych rozmiarach, np. jodła i lipy. Na terenie rezerwatu ochroną objęte są rzadkie rośliny zielone i krzewy m.in.: widłak wroniec, widłak goździsty, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, miodownik melisowaty. Pięknie prezentuje się rezerwat w porze wiosennej, kiedy usłany jest dywanami z przylaszczki pospolitej i fiołka leśnego.

Fauna reprezentowana jest przez prawie wszystkie gatunki zwierząt leśnych, w tym rzadkie, takie jak płochacz pokrzywnica, dzięcioł duży, świstunka, nornik północny, a także objęte ochroną strefową, jak bocian czarny. Rezerwat ,,Marynopole” położony jest w granicach obszaru NATURA 2000.

Do rezerwatu ,,Marynopole” można dojechać drogą powiatową nr 2716 Wólka Gościeradowska – Trzydnik Duży. Po rezerwacie można poruszać się pieszo lub rowerem. Dla zmotoryzowanych przygotowano leśny parking około 100 m od granic rezerwatu.

Dla zainteresowanych poznawaniem leśnych tajemnic i ciekawostek Nadleśnictwo Gościeradów przygotowało ścieżkę dydaktyczną o długości ok. 2 km. Spacerując nią możemy zgłębić wiedzę o budowie i ochronie rezerwatu oraz występujących w nim gatunkach roślin i zwierząt. Ścieżka podzielona jest na dwanaście przystanków o następującej tematyce:

 1. Charakterystyka rezerwatu „Marynopole”;

 2. Jodła pospolita;

 3. Wybrane gatunki ssaków występujące w rezerwacie;

 4. Martwe drewno;

 5. Drzewostan nasienny jodłowy;

 6. Rola grzybów i owadów w lesie;

 7. Wybrane gatunki ptaków występujące w rezerwacie;

 8. Warstwowa budowa lasu;

 9. Gatunki drzew występujące w rezerwacie;

 10. Ochrona lasu przed owadami;

 11. Wybrane rośliny występujące w rezerwacie;

 12. Przebieg procesu rozwoju jodły pospolitej od nasionka do drzewa jodłowego.

Ścieżka przyrodniczo-leśna jest ogólnie dostępna dla każdego, kto chce pogłębić swoją wiedzę na temat przyrody. Grupy zorganizowane, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, mogą zwiedzać ścieżkę z pracownikiem Nadleśnictwa Gościeradów. Ścieżka położona jest na terenie Leśnictwa Marynopole. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu znajduje się szkółka kontenerowa, a także bardzo funkcjonalna i nowoczesna wiata edukacyjna wyposażona w ławki, stoły, grill i łazienki. Miejsce to może być wykorzystane doprzeprowadzenia ciekawych zajęć edukacyjnych jak również miły wypoczynek przy ognisku czy wspólnym grillowaniu.Doskonałym podsumowaniem może być sentencja znajdująca się na starej tablicy: Ścieżka przyrodniczo-leśna ,,Rezerwat Marynopole” została utworzona z myślą o Tobie Miłośniku Przyrody, byś mógł przyjemnie spędzić kilka godzin na łonie natury, poznając jej piękno, walory przyrodnicze i prawa, jakimi się ona kieruje.

 


Szkółka kontenerowa

Obok rezerwatu ,,Marynopole” przy wjeździe do samej miejscowości znajduje się nowoczesna szkółka kontenerowa. W jej skład wchodzą: biuro, wiata edukacyjna, budynki produkcyjne, chłodnie i namioty oraz pola zasadzeń. Głównym zadaniem szkółki jest produkcja sadzonek do odnowień lasu. Produkcja w szkółce materiału sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym została rozpoczęta w 2011 r. Obecnie szkółka produkuje 4 mln sadzonek, w tym od 1,5 do 2 mln sadzonek rocznie. Szkółkarstwo kontenerowe to stosunkowo nowa i postępowa metoda hodowli sadzonek drzew leśnych. Do podstawowych zalet tej formy produkcji należy:

- pełna kontrola procesu produkcji sadzonek,

-precyzyjne planowanie rozmiaru produkcji (wyprzedzenie kilkumiesięczne, a nawet roczne),

- możliwość zwiększenia produkcji sadzonek dzięki jednorocznemu cyklowi produkcyjnemu.

Sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym wykazują szereg zalet takich jak:

- wysoka udatność nasadzeń, zwłaszcza na trudnych powierzchniach, a co za tym idzie zmniejszenie nakładów na poprawki,

- wyeliminowanie uszkodzeń i strat w wyniku przesuszenia systemu korzeniowego,

- eliminacja błędów sadzenia (podwijanie korzeni, zła głębokość sadzenia),

- skrócenie okresu pielęgnacji upraw o co najmniej jeden rok,

- możliwość zmniejszenia ilości wysadzanych sadzonek o około 30%,

- wydłużenie okresu sadzenia do kilku miesięcy,

- możliwość zabezpieczenia sadzonek repelentami jeszcze w szkółce (zmniejszenie pracochłonności oraz ilości środka),

- w niektórych przypadkach możliwość rezygnacji z przygotowania gleby,

- możliwość wyhodowania sadzonek z mikoryzą, gwarantujących jej przeżycie i lepszy (szybszy) rozwój w uprawie leśnej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.