Tablica pamiątkowa z granitu

Cmentarz z I Wojny Światowej

Cmentarz z I wojny światowej

Ważnym miejscem świadczącym o tragicznych losach żołnierzy walczących na ziemiach polskich jest cmentarz z okresu I wojny światowej wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod nr rej. zab.: A/282 (dawny nr. rej. T A/404). Znajduje się w Gościeradowie Folwarku przy drodze powiatowej nr 2706 Gościeradów - Księżomierz. Położony jest w lasku sosnowym w otoczeniu pól na wzgórzu. Od asfaltowej drogi powiatowej biegnie po prawej stronie ok. 200 m w górę droga polna, która prowadzi do cmentarza. Jest to cmentarz wojenny żołnierzy armii austro – węgierskiej i rosyjskiej poległych w walkach pod Gościeradowem w sierpniu 1914 roku. Na przełomie lat podawane były różne liczby poległych żołnierzy, przyjmuje się, iż jest ich ok 500.

Na cmentarzu znajdują się 2 płyty cementowe z wmontowanymi tablicami pamiątkowymi, krzyżami leżącymi i napisem ,,ŚP Żołnierzom poległym w I wojnie światowej spoczywającym w tej mogile – Społeczeństwo Gościeradowa – 1995 r. Pokój ich duszom”. Teren cmentarza zabezpieczony jest ogrodzeniem z drewnianych żerdzi, wykonanym w 2002 roku ze środków Wojewody Lubelskiego. Za wejściem na cmentarz stoi drewniany krzyż wykonany w 2006 roku ze środków własnych gminy. Natomiast w 2008 roku wykonana została nowa tablica pamiątkowa z granitu wraz z chodnikiem z kostki brukowej wokół niej. Na tablicy pamiątkowej znajduje się napis:

CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ

TU SPOCZYWA PONAD 400 ŻOŁNIERZY

ARMII AUSTRO – WĘGIERSKIEJ I ROSYJSKIEJ

POLEGŁYCH W SIERPNIU – WRZEŚNIU 1914 R.

ORAZ W LIPCU 1915 R.

 

Drugi cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej znajduje się w Gościeradowie Folwarku w ogrodzeniu działki o nr ewid. 51 na prywatnym terenie (pierwszy dom po lewej stronie drogi gminnej Gościeradów – Księżomierz licząc od Pałacu w Gościeradowie). Karta cmentarza została założona w 1987 roku. Jest to prawdopodobnie mogiła zbiorowa oficerów armii austriackiej poległych w walkach pod Gościeradowem w postaci grobu ziemnego ogrodzonego płotem drewnianym z drewnianym krzyżem wykonanym w 2001 roku. Dojście do niej znajduje się od strony prywatnej posesji. Obecnie jest w toku procedura przeprowadzenia ekshumacji i być może w 2015 roku zostanie dokonana.

                                                                                             Magdalena Majcher