Wykaz spraw

Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG

Wniosek

Sekretariat Urzędu Gminy

Nie pobiera się

1 dzień

  • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893)

Formularze i załączniki:

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [pdf, 62.35 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.