Przetargi

  • 21 czerwca 2017

    Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej

    GN.6840.2.2017 Gościeradów, dn. 19.06.2017 r. O g ł o s z e n i e o p r z e t a r g u Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r., poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,poz.1490 ze zm.). Wójt Gminy Gościeradów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej. Przedmiotem sprzedaży jest: 1. Nieruchomość gruntowa rolna o numerze ewidencyjnym 2560/6 o powierzchni 0,1500 ha, położona w...

  • 21 czerwca 2017

    Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej do upraw polowych

    GN.6840.1.2017 Gościeradów, dn. 19.06.2017 r. O g ł o s z e n i e o p r z e t a r g u Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Wójt Gminy Gościeradów ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej do upraw polowych . Ograniczenie przetargu spowodowane jest brakiem dostępu nieruchomości do drogi publicznej Przedmiotem sprzedaży...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.