Aktualności

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY ANKIET NA KOTŁY NA BIOMASĘ

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie harmonogramem naboru wniosków zgodnie z działaniem 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Wójt Gminy Gościeradów informuje o naborze uzupełniającym na kotły na biomasę.

Ze względu na terminy przygotowania wniosku o dofinansowanie ankiety i umowy użyczenia będą przyjmowane  w terminie do 26 sierpnia 2019 roku.

Ankiety oraz wzory umów użyczenia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Gościeradów w zakładce Aktualności oraz w zakładce NABÓR NA OZE, także w Urzędzie Gminy p. 15

Kontakt z Urzędem w sprawie naboru tel.: 15 838 11 05 WEW.  423

Bardzo prosimy o zapoznanie się z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI I ZASADAMI

DOTYCZĄCYMI NABORU ANKIET OD MIESZKAŃCÓW GMINY GOŚCIERADÓW

NA INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)

zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Gminy Gościeradów w zakładce Aktualności oraz w zakładce NABÓR NA OZE

Opublikowano: 12 sierpnia 2019 15:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 255

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.