Aktualności

STYPENDIA WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uzdolniona młodzież z gminy Gościeradów po raz kolejny ma możliwość otrzymania stypendium Wójta Gminy Gościeradów. Są to jednorazowe pieniężne stypendia naukowe, sportowe i artystyczne. Mogą je otrzymywać uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych ze wszystkich szkół z terenu gminy Gościeradów. Przyznawane są raz w roku, za poprzedni rok szkolny.

Prawo do ubiegania się o stypendium naukowe Wójta Gminy Gościeradów przysługuje uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełnili następujące warunki:

a)      w szkole podstawowej – uzyskali średnią ocen co najmniej 5,2 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania;

b)      w gimnazjum – uzyskali średnią ocen co najmniej 5,1 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

lub

c)      uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursu, olimpiady na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Prawo do ubiegania się o stypendium sportowe Wójta Gminy Gościeradów przysługuje uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełnili następujące warunki:

a)      w konkurencji indywidualnej byli finalistami w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w konkurencji zespołowej zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

b)      uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Prawo do ubiegania się o stypendium artystyczne Wójta Gminy Gościeradów przysługuje uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełnili następujące warunki:

a)      uzyskali czołowe miejsca (od pierwszego do trzeciego) w indywidualnych konkursach, przeglądach i festiwalach z dziedziny kultury i sztuki na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

b)      uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Podstawą przyznania stypendium jest złożenie przez dyrektora szkoły wniosku w Urzędzie Gminy Gościeradów w terminie do dnia 30 września po zakończeniu danego roku szkolnego. Uczeń może otrzymać w danym roku jedno stypendium. Maksymalna wysokość stypendium Wójta Gminy Gościeradów może wynieść do 1000 zł, więc z pewnością warto się o nie ubiegać. Wszelkie informacje można uzyskać u dyrektorów szkół lub w Urzędzie Gminy Gościeradów, pok. nr 3, tel. (15) 838 11 05 wew. 408.

Podstawa prawna: Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2015r. poz. 2653), Uchwała Nr XXXIX/250/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 23 sierpnia 2018r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018r. poz. 3912) .

Opublikowano: 08 sierpnia 2019 12:48

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

wniosek_o_stypendium_wojta_2019.docx [20.33 KB]

rodo.pdf [214.73 KB]

Wyświetleń: 1009

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.