Aktualności

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów przeznaczonej do sprzedaży

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości (netto + VAT)

Przeznaczenie

1.

Działka nr ewid. 915 obręb Mniszek (0014) gm. Gościeradów,

pow. kraśnicki

 

Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kraśniku KW Nr LU1K /00092083/6

0,30 ha

(3000 m²)

Działka położona  w miejscowości Mniszek, bezpośrednio przy drodze gminnej asfaltowej, w odległości około 7 km od drogi krajowej Lublin-Kielce. Działka posiada korzystne położenie, w kształcie trapezu oraz korzystne warunki do zabudowy (szerokość działki ok. 30 m).

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów działka położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i usługowej w gospodarstwach rolnych, oznaczona symbolem MR.

W ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek PsVI – 0,09 ha oraz B-RVI 0,21 ha.

30 000,00 zł + 23% VAT

Sprzedaż –  Przetarg ustny nieograniczony

Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) – do 27 marca 2019 r.

Opublikowano: 12 lutego 2019 11:23

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

wykaz_mniszek.pdf [324.78 KB]

Wyświetleń: 271

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.