Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Gościeradów

 

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku, w zakresie:

 

-  KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OŚWIATY I WYCHOWANIA


I.                   Rodzaj  zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

 

 

 

- KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY, DZIEDZICTWO NARODOWE, OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

  1. Podtrzymywanie i kultywowanie narodowych i lokalnych obrzędów i tradycji.
  2. Wspieranie imprez kulturalnych, edukacyjnych i oświatowo - wychowawczych o charakterze gminnym.
  3. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania poprzez organizację konkursów, wystaw lub koncertów artystycznych.
  4. Promowanie i wspieranie pracy twórczej wśród dzieci i młodzieży.
  5. Ochrona dóbr kultury i tradycji.


Opublikowano: 05 lutego 2019 10:03

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zarzadzenie_kultura.pdf [28.69 KB]

zalacznik_nr_1_ogloszenie_o_konkursie__kultura1.pdf [59.8 KB]

zalacznik_nr_2_oferta__kultura.docx [73.15 KB]

zalacznik_nr_3_sprawozdanie__kultura.docx [66.64 KB]

Wyświetleń: 406

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.