Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Gościeradów

 

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku, w zakresie:

 

- WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ


 

I.                   Rodzaj  zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

 

- WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

 

1. Organizacja zajęć, zawodów, imprez kulturalno-sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy.

2. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Gościeradów poprzez prowadzenie szkoleń w dyscyplinach sportowych wynikających z potrzeb różnych grup wiekowych mieszkańców, organizację i udział w rozgrywkach sportowych, zawodach i turniejach.

Opublikowano: 05 lutego 2019 09:56

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zarzadzenie_sport2.pdf [27.81 KB]

zalacznik_nr_1_ogloszenie_o_konkursie__sport.pdf [59.47 KB]

zalacznik_nr_2_oferta__sport.docx [73.17 KB]

zalacznik_nr_3_sprawozdanie__sport.docx [66.66 KB]

Wyświetleń: 288

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.