Aktualności

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 (link otworzy duże zdjęcie)

INFORMACJA

 

Informuję, że od dnia 15 stycznia do 15 marca 2019 r. można składać             w Urzędzie Gminy Gościeradów Oświadczenia o przedłużenie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenia/oświadczenia o dochodach za ostatni miesiąc oraz oświadczenie dotyczące pracy dorywczej.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego pola wynosi 308 zł. Świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego. Przypominam, że termin na składanie nowych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upływa 15 września danego roku. Jednakże po upływie terminu także można złożyć wniosek dołączając wyjaśnienie uzasadniające przekroczenie terminu ustawowego.

         Natomiast wnioski w sprawie przyznania zasiłku szkolnego można składać w ciągu całego roku. Termin na złożenie dokumentów w sprawie zasiłku wynosi 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Za zdarzenie losowe uprawniające do ubiegania się o zasiłek można uznać: śmierć, spalenie domostwa, nagłą chorobę, operację, nieszczęśliwy wypadek czy inne nieprzewidziane zdarzenia losowe. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Przyznanie pomocy nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, jednakże wnioskodawca musi wykazać, że zaistniałe zdarzenie pogorszyło sytuację materialną rodziny ucznia.

         Druki do wypełnienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Gościeradów, w pok. Nr 3 lub pobrać ze strony internetowej naszego urzędu www.goscieradow.pl i BiP.

Opublikowano: 09 stycznia 2019 13:21

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

oswiadczdo_stypendium.pdf [174.22 KB]

oswiadczenie_szkolne.pdf [115.29 KB]

Wyświetleń: 279

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.